• İGMD Geleneksel İftar Yemeğimizi Gerçekleştirdik.
  Geleneksel İftar Yemeğimizi Mübarek Kadir Gecesini de idrak ettiğimiz 23 Temmuz 2014 tarihinde Haliç Kongre Merkezinde samimi bir ortamda gerçekleştirdik.
 • Derneğimize Ulaşan GMY İzin Belgeleri / Liste Güncellen
  T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda isimleri bulunanların izin belgeleri derneğimize ulaşmıştır.
 • Üçüncü Ülke Taşımaları - İç Gümrüklerde U-Net Otomasyon
  Ülkemize yönelik taşımalarda, taşımaya ait TIR Karnesi ve CMR bilgilerinin fatura bilgileri ile karşılaştırılması, ülkemizden yapılan taşımalarda ise, taşınan yüklere ait
 • TSE/Gözetim Ve Muayene İşleri
  Enstitümüz, ülke çapında yayılan organizasyonu, titizlikle eğitilen ve seçilen sertifikalı uzman personeli ve yeni yönetmelikteki bahsi geçen hususlara, standart ve kodla
 • İTO/Nitelikli İş Gücü İhtiyacının Karşılanması
  25 No.lu Gümrük Müşavirliği Meslek Komitesince, sektörde faaliyet gösteren firmaların nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanabilmesi ve yapılabilecek çalışmalar ve destek
 • İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul Karşılığında C Ş
  İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:1'de Değişik
  4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğine2 “16.3.5.2. (B) Cetvelindeki Mallar İçin Alınan Temi
 • 2014/17 Sayılı Genelge "Deniz ve hava ulaştırmacılığınd
  Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan "Deniz ve hava ulaştırmacılığında kullanılan eşya" konulu 2014/17 Sayılı Genelge
 • Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere S
  23 Temmuz 2014 Tarihli ve 29069 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı Uygul
 • Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:3)’nde D
  22 Temmuz 2014 Tarihli ve 29068 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit
Tel : 0212 252 97 08   0212 252 97 09 Adres : Kemeraltı Cad. Olcay İş Hanı No.16 K.2 Karaköy / İstanbul