• Ramazan Bayramınızı En İçten Dileklerimizle Kutlarız
  Başta tüm meslektaşlarımızın ve İslam Aleminin bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz.
 • Vefat ve Başsağlığı
  Üyemiz GM Mehmet Turgay GÜNER Vefat Etmiştir.
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemi
  28036 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Kayıtlı Elektronik Post
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2014/22 , 2014/23 , 2014/27
 • İGMD Geleneksel İftar Yemeğimizi Gerçekleştirdik.
  Geleneksel İftar Yemeğimizi Mübarek Kadir Gecesini de idrak ettiğimiz 23 Temmuz 2014 tarihinde Haliç Kongre Merkezinde samimi bir ortamda gerçekleştirdik.
 • Derneğimize Ulaşan GMY İzin Belgeleri / Liste Güncellen
  T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda isimleri bulunanların izin belgeleri derneğimize ulaşmıştır.
 • Üçüncü Ülke Taşımaları - İç Gümrüklerde U-Net Otomasyon
  Ülkemize yönelik taşımalarda, taşımaya ait TIR Karnesi ve CMR bilgilerinin fatura bilgileri ile karşılaştırılması, ülkemizden yapılan taşımalarda ise, taşınan yüklere ait
 • TSE/Gözetim Ve Muayene İşleri
  Enstitümüz, ülke çapında yayılan organizasyonu, titizlikle eğitilen ve seçilen sertifikalı uzman personeli ve yeni yönetmelikteki bahsi geçen hususlara, standart ve kodla
 • İTO/Nitelikli İş Gücü İhtiyacının Karşılanması
  25 No.lu Gümrük Müşavirliği Meslek Komitesince, sektörde faaliyet gösteren firmaların nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanabilmesi ve yapılabilecek çalışmalar ve destek
 • İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul Karşılığında C Ş
  İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Tel : 0212 252 97 08   0212 252 97 09 Adres : Kemeraltı Cad. Olcay İş Hanı No.16 K.2 Karaköy / İstanbul