Türk ekonomisinin önde gelen sanayici, denizci ve ithalatçı kurumlarının ithalat ihracat ve yatırım işlemlerinin; ön hazırlık, uygulama ve takip aşamalarında seri, güvenli ve verimli şekilde yürütülmesini üstlenmekteyiz.

Şirketimiz bu gümrükleme işlemlerinin tamamını bilgisayar ortamında gerçekleştirmekte olup, EDI(Elektronik Veri Transferi) programıyla elektronik ortamda hizmet sunmaktadır. Böylelikle tüm gümrük idareleri ile On-Line bağlantı sağlayarak, gümrükleme işlemlerinde maksimum hıza ulaşma hedefini gerçekleştirmektedir.


  • Dahilde işleme, hariçte işleme, geçici çıkış, geçici kabul, ithal lisansları, kontrol belgeleri, yatırım teşvik belgeleri, ithalat ve ihracat ile ilgili mevzuat hakkında bilgi sunulması ve iş akışı, danışmanlık hizmetleri
  • Door-to-door işlemlerdir, siparişten itibaren tüm aşamaların takibi
  • Kara, deniz, demir yolu yurt içi ve yurt dışı nakliye organizasyonu
  • Ata karneli işlemler
  • Onaylanmış kişi statü belgesi alımı hakkında bilgi aktarımı
  • Bakanlık ve resmi kurumlardan izin belgelerinin alınmasında danışmanlık
  • Serbest bölge işlemleri